Toiminta on nykyiselläänkin pääsääntöisesti paikallisajoa, joskin yhä enenevässä määrin koko Suomen alueelle suuntautuvaa tilausliikennettä.

Yrityksellä on hyvät suhteet eurooppaan, johon ja josta suuntautuvia mittaviakin kuljetuksia hoidetaan yhteistyökumppanien kanssa.

Yrityksen johdolla on halu ja mahdollisuudet kehittää toimintaansa vastaamaan asiakkaidensa ja yhteistyökumppaniensa vaatimuksia.

 

 

<<